Biblioteki w powiecie

SIEĆ BIBLIOTEK PUBLICZNYCH W POWIECIE SIERPECKIM – stan na 16 grudnia 2016 r.

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu
09-200 Sierpc, ul. Mjra H. Sucharskiego 2
tel. /fax 24 275-29-71
e-mail: pbpsierpc@interia.pl
www.pbp.sierpc.pl

Miejska Biblioteka Publiczna w Sierpcu im. Zofii Nałkowskiej
09-200 Sierpc, ul. Płocka 30
tel. 24 275-13-56, 24 275-28-53
e-mail: mbp@sierpc.pl
www.mbp.sierpc.pl

Filia nr 2
09-200 Sierpc, ul. Narutowicza 27
e-mail: filia2-mbp@wp.pl

Gminna Biblioteka Publiczna w Gozdowie
09-213 Gozdowo ul. Krystyna Gozdawy 19
tel. 24 276 21 79
e-mail: gbp.gozdowo.@interia.pl

Filia w Lelicach
09-213 Gozdowo, Lelice, ul. Szkolna 1

Gminna Biblioteka Publiczna w Mochowie
09-214 Mochowo, Mochowo-Parcele 1
tel. 24 276-31-18
e-mail: gbpmochowo5@wp.pl
www.bibliotekamochowo.pl

Filia w Ligowie
09-228 Ligowo, Ligowo 55

Filia w Bożewie
09-215 Bożewo, Bożewo 15

Gminna Biblioteka Publiczna w Rościszewie
09-204 Rościszewo, ul. Kardynała Wyszyńskiego 2
tel. 24 276-40-74
e-mail: gbiblioteka@wp.pl
www.gbprosciszewo.naszabiblioteka.com

Filia w Łukomiu
09-204 Rościszewo, Łukomie 29
tel. 24 276-78-09

Gminna Biblioteka Publiczna w Sierpcu
z siedzibą w Borkowie Kościelnym
09-200 Sierpc ul. Szkolna 6
e-mail: bibliotekaborkowo@wp.pl

Filia w Bledzewie
09-200 Sierpc, Bledzewo 11

Filia w Goleszynie
09-200 Sierpc, Białyszewo, ul. Medyczna 1

Filia w Studzieńcu
09-200 Sierpc, Studzieniec 27

Gminna Biblioteka Publiczna w Szczutowie
09-227 Szczutowo, ul. 3 Maja 41
tel. 24 276-70-04
e-mail: biblioteka@szczutowo.pl

Filia w Gójsku
09-216 Gójsk, ul. Lipnowska 9

Gminna Biblioteka Publiczna w Zawidzu Kościelnym
09-226 Zawidz Kościelny, ul. Mazowiecka 24
tel. 24 276-61-69
e-mail: biblioteka@zawidz.pl

Filia w Jeżewie
09-226 Zawidz Kościelny, Jeżewo 59

Filia w Słupi
09-226 Zawidz Kościelny, Słupia 43