Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko bibliotekarskie

2 sierpnia 2022 Bez kategorii

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Magdalena Czarnecka, zamieszkała w Sierpcu
Uzasadnienie dokonanego wyboru.
Wybrana kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną oraz predyspozycjami, które gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku bibliotekarskim w Powiatowej Bibliotece
Publicznej w Sierpcu.
dr Elżbieta Gozdowska
Dyrektor PBP w Sierpcu