Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko bibliotekarskie

30 sierpnia 2021 Bez kategorii

Informujemy, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko wybrana została Pani Justyna Dąbrowska, zamieszkała w Rościszewie.
Uzasadnienie dokonanego wyboru. Wybrana kandydatka spełniła wymagania określone w ogłoszeniu o naborze. W rozmowie kwalifikacyjnej wykazała się wiedzą merytoryczną oraz predyspozycjami, które gwarantują należyte wykonywanie obowiązków na stanowisku bibliotekarskim w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu.
dr Elżbieta Gozdowska
Dyrektor PBP w Sierpcu