Konkurs dotacyjny BLISKO – e- szkolenie dla dyrektorów bibliotek gminnych w powiecie sierpeckim

9 lutego 2022 Bez kategorii

Konkurs dotacyjny BLISKO jest ważnym elementem Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0.
Nazwa konkursu łączy hasła, które najlepiej opisują jego idee: Biblioteka | Lokalność | Inicjatywy | Społeczność | Kooperacja | Oddolność
Celem konkursu jest wzmocnienie roli bibliotek publicznych jako „trzeciego miejsca” – lokalnego ośrodka życia społecznego, stanowiącego centrum dostępu do kultury i wiedzy oraz integrującego społeczność. W ramach BLISKO Narodowe Centrum Kultury wspiera biblioteki publiczne w podnoszeniu kompetencji ich pracowników oraz budowaniu i wzmacnianiu lokalnych partnerstw na rzecz rozwoju czytelnictwa.
Uprawnione do składania wniosków w konkursie są: biblioteki publiczne w gminach wiejskich, gminach miejsko- wiejskich oraz gminach miejskich ( w tym miastach na prawach powiatu) do 100 tys. mieszkańców. Celem szkolenia jest przybliżenie bibliotekarzom wymogów formalnych i finansowych dotyczących uczestnictwa w konkursie BLISKO, zasad realizacji zadań w ramach programu oraz praktycznych zagadnień, które ułatwią napisanie celnej aplikacji.
Program e-szkolenia pt. „Blisko” :
1. UPRAWNIENI WNIOSKODAWCY
2. ZASADY DOFINANSOWANIA
3. PODSTAWOWI ODBIORCY PROJEKTÓW EDUKACYJNO- ANIMACYJNYCH
REALIZOWANYCH W RAMACH BLISKO
4. CELE NPRCZ 2.0
5. HARMONOGRAM REALIZACJI BLISKO
6. SPOSÓB WYDATKOWANIA ŚRODKÓW Z DOTACJI
7. KTO MOŻE ZOSTAĆ PARTNEREM W RAMACH „BLISKO”?
8. WSPARCIE OFEROWANE PRZEZ NCK W RAMACH „BLISKO”
Regulamin konkursu dostępny pod linkiem:
LINK