Powiatowy Konkurs Recytatorski pt. „WIOSNA, ACH TO TY”

23 marca 2021 Bez kategorii

Plakat konkurs recytatorski PBP w Sierpcu

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu zaprasza dzieci i młodzież oraz osoby dorosłe z terenu powiatu sierpeckiego do udziału w konkursie recytatorskim online
„WIOSNA, ACH TO TY”.

Konkurs przeprowadzony zostanie w pięciu kategoriach wiekowych:
1) dzieci w wieku przedszkolnym,
2) uczniowie szkół podstawowych klas I-IV,
3) uczniowie szkół podstawowych klas V-VIII,
4) uczniowie szkół ponadpodstawowych,
5) osoby dorosłe.

Aby wziąć udział w konkursie należy:

- przygotować recytację jednego utworu – wiersz o tematyce wiosennej,
- nagrać swój występ,
- przesłać go wraz kartą zgłoszenia i oświadczeniem na adres pbpsierpc@interia.pl do dnia 25 kwietnia 2021 r.

Regulamin konkursu, karta zgłoszenia, oświadczenie oraz klauzula informacyjna znajdują się w załącznikach poniżej:

1) Regulamin Powiatowego Konkursu Recytatorskiego „WIOSNA,CH TO TY”

2) Karta zgłoszenia na konkurs „WIOSNA,CH TO TY”

3) Oświadczenie uczestnika/opiekunka prawnego

4) Klauzula informacyjna

Plakat konkurs recytatorski PBP w Sierpcu