Publikacje IPN w ramach akcji „Biblioteka na to czeka”

3 lipca 2020 Bez kategorii

1001

Dzięki udziałowi w projekcie „Biblioteka na to czeka” Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu wzbogaciła się o pakiet 30 darmowych publikacji IPN. Instytut Pamięci Narodowej, realizując ustawową misję edukacyjną, wznowił projekt „Biblioteka na to czeka”, popularyzujący czytelnictwo i wspierający rozwój bibliotek szkolnych, akademickich i publicznych w Polsce. Celem akcji jest upowszechnienie wiedzy z zakresu najnowszej historii Polski poprzez udostępnienie czytelnikom bibliotek dorobku wydawniczego IPN.
Za ten dar serdecznie dziękujemy Instytutowi, a Państwa uwadze polecamy książki, które już wkrótce będzie można wypożyczyć.

Lista otrzymanych tytułów:
• Archiwalia do dziejów polskiej emigracji politycznej z lat 1939-1990, pod redakcją Sławomira Łukasiewicza i Mariusza Olczaka, Warszawa, 2018.
• Burzliwa dekada : NZS we Wrocławiu 1980-1989, [wybór i oprac. materiałów] Kamil Dworaczek, Warszawa, 2012.
• Dokumenty Krajowej Komisji Porozumiewawczej i Komisji Krajowej NSZZ „Solidarność” (1980-1981), wybór Marek Owsiński, Warszawa, 2012.
• Konspiracja i opór społeczny w Polsce 1944-1956 : słownik biograficzny. T. 5, pod redakcją Kazimierza Krajewskiego, Warszawa, 2018.
• Marzec i po Marcu : wpływ kryzysu Marca ’68 na środowiska naukowe i kulturę Polski Ludowej, pod redakcją Przemysława Benkena i Tadeusza Pawła Rutkowskiego, Warszawa, 2019.
• Nasi sąsiedzi Żydzi : z dziejów relacji polsko-żydowskich na Kielecczyźnie w XX wieku, redakcja naukowa Agnieszka Dziarmaga, Dorota Koczwańska-Kalita, Edyta Majcher-Ociesa, Warszawa, 2018.
• Okręgowa Delegatura Rządu Ciechanów, oprac. i red. Waldemar Brenda, Waldemar Grabowski, Waszawa, 2011.
• Opozycja i opór społeczny w Polsce po 1956 roku. T. 3, Rolnicza „Solidarność” w Polsce 1980-1989, pod red. Andrzeja W. Kaczorowskiego, Tomasza Kozłowskiego i Jana Olaszka, Warszawa, 2016.
• Pokolenie 82-90 : Niezależne Zrzeszenie Studentów na Uniwersytecie Warszawskim we wspomnieniach (1982-1990), [oprac.] Patryk Pleskot, Robert Spałek, Warszawa, 2011.
• Polska 1939-1945 : straty osobowe i ofiary represji pod dwiema okupacjami, pod red. Wojciecha Materskiego i Tomasza Szaroty, Warszawa, 2009.
• Polskie Stronnictwo Ludowe w województwie lubelskim w latach 1945-1947 : wybór źródeł, wybór, wstęp i opracowanie Jacek Romanek, Lublin – Warszawa, 2018.
• Hóry, András, „Martwa placówka” : wspomnienia i korespondencja posła Królestwa Węgier w Warszawie 1935-1939, Warszawa, 2017.
• Jarosiński, Dariusz, Ta nasza wolność : reportaże historyczne, Warszawa, 2018.
• Kowalczyk, Agnieszka, Józef Piłsudski pisarz, Warszawa, 2019.
• Krysiak, Dominik, Polska Partia Robotnicza w województwie olsztyńskim w latach 1945-1948 : struktury, kadry, działalność, Warszawa, 2017.
• Kudyba, Wojciech, Pamięć i godność : o poezji Jana Polkowskiego, Warszawa 2019.
• Matkowska, Ewa, Literatura polska w tajnych dokumentach NRD : portrety i szkice, Warszawa, 2017.
• Nowak, Leszek, Polska droga od socjalizmu : pisma polityczne 1980-1989, Warszawa, 2011.
• Olaszek, Jan, Podziemne dziennikarstwo : funkcjonowanie głównych pism informacyjnych podziemnej „Solidarności” w Warszawie w latach 1981-1989, Warszawa2018.
• Pleskot, Patryk, Polska, Australia, „Solidarność” : biografia mówiona Seweryna Ozdowskiego, Warszawa, 2014.
• Pleskot, Patryk, Prawo i bezprawie : Komitet Helsiński w Polsce (1982-1990), Warszawa, 2017.
• Pleskot, Patryk, W cieniu centrali : struktury pionu SB Komendy Stołecznej MO i Stołecznego Urzędu Spraw Wewnętrznych w latach 1975-1990, Warszawa, 2018.
• Sakowicz, Kazimierz, Dziennik 1941-1943, Warszawa, 2014.
• Sękowski, Paweł. Polskie Stronnictwo Ludowe w Krakowie i powiecie krakowskim w latach 1945-1949, Warszawa, 2011.
• Siedziako, Michał, Bez wyboru : głosowania do Sejmu PRL (1952-1989), Warszawa, 2018.
• Smółka-Gnauck, Anna, Między wolnością a pokojem : zarys historii Ruchu „Wolność i Pokój” , Warszawa, 2012.
• Stobiecki, Rafał, Klio za wielką wodą : polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 roku, Warszawa, 2017.
• Wichert, Wojciech, Narodowy socjalizm w historiografii Republiki Federalnej Niemiec w latach 1986-2016, Szczecin, Warszawa, 2018.
• Wasiak, Patryk / Kontakty między artystami wizualnymi z Polski, Węgier, Czechosłowacji i NRD w latach 1970-1989, Warszawa, 2019.
• Żuławnik, Mariusz / Polska prasa polityczno-informacyjna na Mazowszu Północnym w latach 1918-1939, Warszawa, 2011.