Szkolenie dla bibliotekarzy

9 września 2021 Bez kategorii

1(5)

6 września br. w Powiatowej Bibliotece Publicznej w Sierpcu odbyło się szkolenie z zakresu Prawa pracy. W czasie warsztatów omówione zostały wszystkie zmiany w prawie
pracy, które weszły w życie w 2021 roku oraz te, które są planowane na 2022 rok. Uczestnicy poznali m.in.:


• zmiany w Kodeksie Pracy,
• zapisy antydyskryminacyjne, antymobbingowe,
• przepisy dotyczące kontroli zarządczej,
• stosowanie RODO, tj. ochrony danych osobowych, w prawie pracy,
• zasady nawiązywania i rozwiązywania umów o pracę i umów cywilnoprawnych,
• wybrane zasady wynagradzania w bibliotekach.
Poruszane zagadnienia omówione były w sposób praktyczny, warsztatowy, z prezentacją licznych przykładów oraz analizą dokumentów sporządzanych na potrzeby zajęć.
Słuchacze mogli zadawać pytania dotyczące konkretnych sytuacji prawnych związanych z tematem szkolenia.
Zajęcia poprowadził radca prawny Piotr Laskowski. W szkoleniu uczestniczyło 16 bibliotekarzy z powiatu sierpeckiego.