Uroczystość rozstrzygnięcia konkursu plastyczno-literackiego pt. „Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem – pisarzem, publicystą i podróżnikiem”

3 października 2016 Bez kategorii

002

 

W dniu 27 września 2016 roku w świetlicy Liceum Ogólnokształcącego w Sierpcu odbyła się uroczystość rozstrzygnięcia konkursu plastyczno-literackiego  pt. „Moja przygoda z Henrykiem Sienkiewiczem – pisarzem, publicystą i podróżnikiem”, zorganizowanego przez: Jana Laskowskiego Starostę Sierpeckiego, Agnieszkę Olczyk-Twardy Dyrektora Biblioteki Pedagogicznej w Płocku oraz Elżbietę Gozdowską Dyrektora Powiatowej Biblioteki Publicznej  w Sierpcu. Na ceremonii wręczenia nagród obecni byli: pan Jan Laskowski – Starosta Sierpecki, dyrektorzy i kierownicy placówek oświatowych, kulturalnych i innych ważnych dla Sierpca i powiatu sierpeckiego instytucji. Na spotkanie przybyła także liczna grupa uczestników konkursu – dzieci i młodzież ze szkół powiatu sierpeckiego wraz z opiekunami.

Konkurs zorganizowano w ramach uświetnienia ogólnopolskich obchodów 100 rocznicy śmierci  Henryka Sienkiewicza – wielkiego pisarza, zasłużonego działacza społeczego i patrioty. Patronat honorowy nad przedsięwzięciem objęli: Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego oraz Jan Laskowski – Starosta Sierpecki. Konkurs odbył się w czterech kategoriach wiekowych, dla których ustalono odrębne formy. Dla szkoły podstawowej  klas 1-3  oraz 4-6  wybrana została forma pracy plastycznej. Zadaniem uczniów szkół gimnazjalnych – było napisanie listu do Henryka Sienkiewicza lub do dowolnego bohatera literackiego z jego utworów, natomiast młodzież szkół ponadgimnazjalnych miała nakreślić recenzję dowolnego utworu pisarza lub adaptacji filmowej jego powieści. Jury konkursowe wybrało zwycięzców, którzy zostali  uhonorowani nagrodami rzeczowymi ufundowanymi przez Starostę Sierpeckiego i Marszałka Województwa Mazowieckiego. Wszystkim uczestnikom wręczono dyplomy, zaś  przedstawicielom jury konkursowych i opiekunom  podziękowania.

Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, wystosował list z gratulacjami i wyrazami uznania do laureatów i uczestników konkursu (list w załączniku).
Uroczystość  uświetniła część artystyczna oraz wystąpienia finalistów, którzy  przeczytali fragmenty swojej twórczości. Następnie odbyło się zwiedzanie wystawy pokonkursowej – prac plastycznych  oraz słodki poczęstunek w siedzibie Powiatowej Biblioteki Publicznej w Sierpcu.

Laureatom gratulujemy talentu i kreatywności oraz życzymy dalszych sukcesów!