Dyrektor

 Dyrektor Powiatowej Biblioteki Publicznej

zdjęcie dyrektora

dr Elżbieta Gozdowska