O bibliotece

Powiatowa Biblioteka Publiczna w Sierpcu jest samorządową instytucją kultury. Organem prowadzącym dla Biblioteki jest Powiat Sierpecki.
Biblioteka została utworzona na podstawie Uchwały Nr 201.XXXII.2013 Rady Powiatu w Sierpcu z dnia 28 lutego 2013 r. na bazie likwidowanej Biblioteki Pedagogicznej w Płocku Filii w Sierpcu. Rozpoczęła swoją działalność z dniem 1 kwietnia 2013 r.
Działa na rzecz bibliotek publicznych i społeczności lokalnej powiatu sierpeckiego. Gromadzi materiały dotyczące powiatu, łącznie z dokumentami życia społecznego, promuje czytelnictwo w powiecie sierpeckim oraz zaspokaja potrzeby informacyjne, edukacyjne i kulturalne użytkowników zgodnie z ich oczekiwaniami.
Sprawuje nadzór merytoryczny w ramach zadań statutowych nad siecią bibliotek gminnych powiatu sierpeckiego. Służy im pomocą instrukcyjno – metodyczną i szkoleniową gromadząc dla nich materiały biblioteczne z zakresu bibliotekarstwa, bibliotekoznawstwa i informacji naukowej.
Sieć bibliotek publicznych powiatu sierpeckiego stanowi 18 placówek: biblioteka miejska, 6 bibliotek gminnych oraz 11 filii bibliotecznych.